TRỤ SỞ CÔNG TY

CTCP Kỹ Thuật Công Nghiệp Đại Dương

Địa chỉ: Đức Hiệp – Xuân Lâm – Thuận Thành – Bắc Ninh

Điện thoại: 0222.3794.595

Fax: 0222.3794.596

Email: [email protected]