Bản lề sàn DDT

Liên hệ

Thương hiệu : DDT

Nhà sản xuất : công ty cp kỹ thuật công nghiệp Đại Dương

Bảo hàng : 500.000 lần /đóng / mở – bảo hành tem điện tử

có nhiều thông số cánh

dùng cho kính – nhôm – gỗ

123