Gioăng thường – G10

Liên hệ

  • Gioăng thường U, H, F, Y
  • Dùng cho kính 10mm
  • cao 2200mm
 

HỖ TRỢ KỸ THUẬT 24/7