Bộ Giao thông công khai mức phí, thời gian “tồn tại” trạm BOT

Bộ Giao thông vận tải (GTVT) cho biết, mức phí BOT thu bao nhiêu do Bộ Tài chính quyết định, thời gian thu phí được điều chỉnh phù hợp với lưu lượng xe thực tế. Các trạm BOT phải cập nhật số điện thoại đường dây nóng để người dân phản ánh tiêu cực…

Đó là ý kiến của Bộ GTVT phản hồi với đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk liên quan đến việc minh bạch cách tính giá và thời gian thu phí của các trạm BOT.

Theo Bộ GTVT, việc tính toán mức phí và thời gian thu phí được thực hiện theo hướng dẫn tại các Thông tư hướng dẫn số 90/2004 và Thông tư số 159/2013 của Bộ tài chính, quy định về chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ hoàn vốn đầu tư xây dựng đường bộ.

“Trong quá trình lập dự án và trước khi thu phí, mức phí BOT đều có ý kiến đồng thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các địa phương – nơi đặt trạm thu phí. Mức phí chính thức do Bộ Tài chính ban hành, áp dụng riêng với từng dự án.” – Bộ GTVT thông tin.

Bộ Giao thông công khai mức phí, thời gian “tồn tại” trạm BOT - 1

Cũng theo Bộ GTVT, thời gian thu phí tại các dự án BOT được tính toán trên cơ sở số liệu quyết toán chi phí đầu tư xây dựng, lưu lượng xe thực tế qua trạm, lãi vay thực tế… của từng dự án BOT. Vì vậy, thời gian thu phí tại các dự án BOT không cố định và sẽ được điều chỉnh phù hợp với lưu lượng xe thực tế, tình hình phát triển kinh tế xã hội nơi dự án đi qua.

Liên quan đến việc công khai mức phí và thời gian thu phí BOT, Bộ GTVT cho hay, trên cơ sở quy định Thông tư số 49/2016 của Bộ GTVT, các trạm thu phí BOT phải công khai thông tin trên bảng điện tử tại trạm thu phí.

Theo đó, các thông tin phải được công khai gồm: Tên dự án, tổng mức đầu tư của dự án (tổng mức đầu tư cập nhật theo giá trị quyết toán nếu dự án đã được quyết toán), tổng thời gian thu, thời điểm bắt đầu thu, thời gian thu còn lại, doanh thu tháng trước, doanh thu lũy kế của trạm thu giá tính đến thời điểm cuối tháng trước liền kề, số điện thoại đường dây nóng để phản ánh tiêu cực…

“Hiện nay, tại tất cả các trạm thu phí BOT do Bộ GTVT quản lý đã được các nhà đầu tư công khai các thông tin trên bảng điện theo đúng quy định tại Thông tư số 49/2016. ” – Bộ GTVT khẳng định.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, Bộ GTVT cho biết, từ năm 2016 Bộ này đã xây dựng và đưa vào hoạt động trang thông tin điện tử để cho người dân có thể theo dõi, giám sát mọi hoạt động triển khai các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Bộ GTVT khẳng định cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến các dự án đầu tư theo hình thức PPP trên website, đặc biệt là luôn cập nhật các thông tin quan đến 61 dự án BOT do Bộ GTVT quản lý về: Nhà đầu tư dự án; tổng nguồn vốn đầu; tình hình thực hiện dự án; tổng mức đầu tư theo giá trị quyết toán; thời gian vận hành, khai thác thu phí; mức phí sử dụng dịch vụ đường bộ.